ÖKS-cupen

Tisdagstävlingar

Örnsbergs kanotsällskap i samarbete med kajaksidan.se

Tisdagstävlingar:
Anmälan senast kl. 18:30
Start kl. 18:45
Bär alltid flytväst

Om tisdagstävlingarna: Tisdagstävlingarna är namnet till trots inte tävlingar utan ska ses som träning under tävlingsliknande förhållanden. Det finns inga följebåtar som kan hjälpa den som välter. Detta innebär att var och en har ansvar för sin egen säkerhet. Var och en har ansvar för att använda nödvändig säkerhetsutrustning som tex flytväst, att använda en kajak som är tillräckligt stabil i förhållande till förmåga och väderförhållanden och att över huvud taget inte ge sig ut på vattnet om vädret är för dåligt i förhållande till förmåga. Var och en har självklart också ansvar att följa sjöfartsregler och att inte utsätta andra människor tex badande för fara. Om någon välter och behöver hjälp  bistår vi denne.

Bandragningar: De senaste åren har fler och fler människor börjat bada på andra platser än på iordningställda badplatser. Vi har därför ändrat bandragningarna för att undvika att komma för nära platser där det ofta är badande. På sydsidan av Reimerholme paddlar vi därför utanför de gröna farledsmarkeringarna och vid Reimersholmes västra udde paddlar vi utanför sjuknopsskylten. Vi har också ändrat några bandragningar för att undvika att vi kommer onödigt långt från land. Inga poäng kommer att delas ut till den som inte följer de nya bandragningarna. Banbeskrivningar hittar du på Tävlingsbanor (oks.nu).

Nummerlappar: De som tilldelades ett eget nummer 2023 behåller samma nummer också 2024. Alla övriga som deltagit flitigt föregående år (2023) tilldelas en nummerlapp som ska fästas väl synlig på kajaken vid alla deltävlingar. Det kommer också att finnas låne-nummerlappar (i första hand nummer 10-29 för vuxna och 1-9 för ungdomar). Om du använder en låne-nummerlapp, se då till att du skriver upp namn, klubbtillhörighet och nummerlappsnummer tydligt på deltagarlistan för tävlingen. Om du deltar utan nummerlapp kan du inte förvänta dig tidtagning, placering och poäng.

Tidtagning: Som deltagare i en eller flera av Örnsbergscupens deltävlingar kan du nästföljande år bli uppsatt som tidtagare för en av deltävlingarna. Om du inte har möjlighet att ta tid själv ansvarar du för att hitta en kapabel ersättare och att informera Per (per.ernstrom@stosn.com) om vem ersättaren är och vad ersättaren har för email adress och mobiltelefon nummer. Om du inte själv deltar i Örnsbergcupen det år du blir uppsatt som tidtagare så fråntar detta dig ändå inte från ansvaret för tidtagningen. Detta ansvar hänger ihop med ditt deltagande året innan. Det är inte heller okej att som tidtagare delta i tävlingen och ’ta tiden’ på vattnet. I tidtagningsuppdraget ingår att föra in resultatet i ett excelark på klubbens laptop. Tidtagningen görs enklast med ett gammaldags stoppur som finns på klubben eller med din mobil. För varje kajak som går i mål tar du en lap-tid med tidtagaruret och antecknar nummerlapps-numret i målgångsordning. Oavsett om tidtagaren använder klubbens stoppur eller egen klocka/mobil-app så ansvarar tidtagaren för att prova utrustningen innan tävlingen så att han/hon vet hur den fungerar.

Sportsligt uppträdande:

Vi har inga bandomare och inga nedskrivna regler utan förlitar oss på att alla uppträder sportsligt och respektfullt mot varandra. Eventuella dispyter förväntas deltagarna lösa på egen hand och på ett respektfullt sätt. Om ni inte lyckas komma överens, släpp det då. Det här är på lek, inte på blodigt allvar.

 

Poängräkning per deltävling
(dam- och herrklass räknas separat):

Alla deltagare får minst 1 poäng.

Sammanlagt resultat i ÖKS-Cupen räknas på dina 16 bästa tävlingsresultat.

Tävlingsprogram 2024:

Det finns inga kommande tävlingar.