Fakturauppgifter

Information till våra leverantörer

Örnsbergs Kanotsällskap har införa elektronisk hantering av samtliga leverantörsfakturor som ett led i att effektivisera och kvalitetssäkra rutinerna runt leverantörsreskontran.

 

Det innebär att samtliga leverantörsfakturor ska skickas till ett externt skanningsföretag för maskinell skanning och tolkning.

 

Fakturaadress enligt följande:

Örnsbergs Kanotsällskap

Fack 1931

FE 763

751 75 Uppsala

 

Fakturor kommer även gå att maila till pdffaktura@kansliet.net. Fakturan måste vara i pdfformat och skickas endast en faktura per mail. Eventuella bilagor måste ligga i samma pdf som fakturan.

 

Fakturor som har fel adress eller saknar referens kan komma att returneras till er för

komplettering. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor där förseningen av vår betalning beror på att obligatoriska uppgifter saknas på fakturan.

 

Betalningsvillkor är 30 dagar efter ankomstdatum av den kompletta fakturan.

Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter etc. godkänns inte.

 

Syftet är att underlätta vår hantering och på så sätt säkerställa att ni får betalt i rätt tid.

 

Eventuella frågor angående fakturahantering i Örnsbergs Kanotsällskap besvaras av vår frontdesk, telefon +46 8-501 26 800, alt e-post: oks@kansliet.net

 

Organisationsnummer:

802007-1406

 

Med vänliga hälsningar

Örnsbergs Kanotsällskap