Plan och policy angående sexuella övergrepp

 

Förhindrande av sexuella trakasserier och övergrepp

Denna information är framtagen som ett stöd i förebyggande arbete för en trygg och säker miljö i klubbens ungdomsverksamhet och för att minimera risken för sexuella trakasserier och/eller övergrepp. ÖKS riktlinjer synliggör hur det förebyggande arbetet ska bedrivas och även åtgärder för arbetet om sexuella trakasserier skulle uppstå

Klubbens ansvar är att verka för ett trygg och positiv miljö för våra ungdomar. Dessa riktlinjer ger både föräldrar och barn en möjlighet till tryggare miljö vid ÖKS ungdomsverksamhet.

Förebyggande - BAKGRUNDSKONTROLL

Aktivitetsledare som arbetar med minderåriga, måste säkerhetsprövas. Innan man aktivt blir ungdomsledare lämnar man in ett utdrag ut straffregistret till ordförande som därefter godkänner vederbörande. Om en säkerhetsprövning avslöjar tidigare sexuellt relaterade brott skall personen förklaras permanent olämplig för att arbeta inom ÖKS kanotklubb.

Vid trasserier och/eller övergrepp - ANMÄLAN

Vid misstanke eller kännedom om sexuella trakasserier och/eller övergrepp har skett inom, eller i anslutning till klubbens verksamhet, har varje vuxen ett ansvar att meddela någon i styrelsen. Styrelsen kommer då att besluta om polisanmälan av den misstänkte och stöd/uppföljning för den drabbade.

 

Definitioner (Källa: www.1177.se där mer stöd och information finns tillgängligt)

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är när någon gör eller säger något som har med sex att göra och som är kränkande för dig. Det är bara du själv som kan avgöra om det är trakasserier eller inte. Här är några exempel:

  • Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex.
  • Någon sprider rykten om dig som handlar om sex eller din kropp.
  • Någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt.
  • Någon kallar dig för något som anspelar på sex, och som är kränkande för dig.
  • Någon skickar oönskade meddelanden, bilder eller filmer som anspelar på sex till dig via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms.
  • Någon ger dig oönskade sexuella förslag, när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp används ofta som namn på handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Enligt svensk lag heter dessa handlingar sexualbrott. Det är ett sexualbrott om någon kommer med sexuella förslag, smeker dig eller får dig att ta på dig själv på ett sexuellt sätt utan att du vill det. Det är också ett sexualbrott om du har blivit utsatt för våldtäkt. Det finns hjälp för dig som varit med om ett sexualbrott.

Alla människor kan utsättas för sexualbrott, oberoende av kön och ålder. Om du är under 15 år har ingen rätt att göra något sexuellt med dig. Det är olagligt, även om du själv har sagt att du vill. För dig under 18 år finns särskild information på UMO.se eller på 1177.se, Våga berätta.