Regler för klubbkanoter - Lån och uthyrning

Regler och avgifter för lån och uthyrning av klubbens kanoter

Medlemmar lånar eller hyr klubbkanoter utifrån nedanstående regler.

Lån av kanoter för organiserade aktiviteter

Lån för deltagande i klubbens och kanotförbundets aktiviteter såsom exempelvis turpaddlingar, tävlingar, träningar, läger mm. är alltid avgiftsfria.

Lån av klubbens kanoter för dagspaddlingar från klubbens bryggor

Ingen avgift.

Går inte att boka. Får endast paddlas av medlemmar. Notera lånet i loggboken i lokalen innan paddling.

Hyra för enskild dagspaddling med transport till annan plats 

Avgift100 kr. 

Ska bokas! Får endast paddlas av medlemmar.

Hyra av klubbens kanoter för flera dagar i följd

Avgift 100 kronor per dag

Ska bokas! Får endast paddlas av medlemmar.

Om bokningar

All bokning sker via mejl

Bokas på gemensam e-postadress kanothyra@oks.nu 

Ange medlemsnummer/namn samt ändamål. Ange vidare vilken kanot du vill hyra, dess namn nummer och lokal samt datum för hyresperiodens första och sista kalenderdag inklusive hämtningsdagen och återlämningsdagen.

Fäst en lapp dagen innan på kanoten på vilken du skriver att den är bokad och datumen för bokningsperioden och att den inte får paddlas. Notera att den är uthyrd i loggboken i lokalen innan paddling/hämtning.

Om klubben ska hinna behandla din bokning och ge dig svar i tid är det önskvärt att du bokar åtminstone 1 vecka innan planerad första hyresdag.

Under högsäsong från 15 maj till 30 september hyrs kanoterna ut i högst 4 dygn. Under resten av året hyrs de ut i högst 7 dygn. Bokningsansvariga har mandat att förlänga eller att förkorta den ifall det råder lågt eller högt tryck på användningen av kanoterna. Bokningsansvariga ser till att det även under perioder av introduktionspaddlingar ska finnas minst 3 havskajaker över för uthyrning till enskilda medlemmar. 

Betalning av hyresavgift 

Betalning sker via bankgironummer 5806-3892 eller Swish 123 634 6142.

Medlems hyra av kanot för paddling med icke-medlem

Aktiviteten går inte att boka. Notera lånet i loggboken i lokalen innan paddling. 

Avgift 200 kronor för maximalt 3 timmars paddling för medföljande vuxna icke-medlemmar.

Avgiftsfri paddling för maximalt 3 timmar för medföljande icke-medlemmar under 15 år.

Syfte med rätten att ta med en icke-medlem på en paddlingstur

Styrelsen har beslutat att medlemmar ska få ta med sig en icke-medlem om så önskas vid paddling med start och stopp från klubbens bryggor. 

Tanken är att det här är en möjlighet för den som har en vän som inte är medlem men som är sugen på prova på att paddla.

 ÖKS är främst till för sina medlemmar, och därför är det mycket viktigt att den här möjligheten används med sunt förnuft.

ÖKS bedriver ingen uthyrningsverksamhet till allmänheten. Det är såldes inte din vän som hyr kajaken. Det är du som medlem som är hyr den och ansvarar för den och för övrig utrustning!

Hjälp din vän att hantera kajaken på rätt sätt.

De kajaker som du medlem får hyra för användning av icke-medlem är alla havskajaker, alla VKV-Kåre samt Epic V7 Sursfki.

Betalning av hyresavgiften vid hyra för medtag av icke-medlem

Betalning av hyresavgiften görs via Swish nummer 123 634 6142 innan paddlingen påbörjas. Ange ditt namn och medlemsnummer.

Uthyrningsansvariga

Uthyrningsansvarig på Reimersholme är Zeljko Markov

Uthyrningsansvarig på Gröndal är Camilla Quist

Kanotsläpvagnar

Utlåningsansvarig för klubbens kanotsläpvagnar är Bengt Larsson

Hantera kanoterna varsamt!
Tänk på att hantera kajaker och utrustning varsamt samt att snarast anmäla skada som du upptäcker eller själv orsakar, då det dels förebygger ytterligare skador dels främjar säkerheten. Skador på kanoter eller utrustning meddelas till felkanot@oks.nu

Om du ska spänna fast på takräcke använd aldrig spännen av denna typ