Styrelse och funktionärer

Styrelsen 2024

Vid kontakt med styrelsen används e-post: styrelsen@oks.nu

Allmänna frågor som ej kräver styrelsebeslut om medlemskap mm kan skickas till info@oks.nu

 

Ordförande: Alexander Marek

ordforande@oks.nu

Vice ordförande: Bengt Larsson

bengt@oks.nu

Sekreterare: Frida Thörn

sekreterare@oks.nu

Kassör: Britt Svanqvist

kassor@oks.nu

Ordinarie: Magnus Bergström

Ordinarie:  Lovisa Sandström

Ordinarie: Valentina Adin

Suppleant: Gunilla Kjellström Sundgren

Suppleant: Magnus Andersson

 

Kontaktuppgifter till funktionärer/områdesansvariga

Blippar/Nyckelkort

 Valentina Adin, Sanna Irborg, Bengt Larsson

Kontakt mail

Bokning av kajaker

kanothyra@oks.nu (OBS! Läs info om hyra på separat sida)

Bokning av släp

kanothyra@oks.nu (OBS! Läs info om hyra på separat sida)

Drakbåt

drakbot@oks.nu

Gymmet på Reimersholme

Fredrik Wangler

Hemsidan
info@oks.nu

Kanotplatser Gröndal

Magnus Bergström

Kanotplatser Reimersholme

Zeljko Markov

Lokalansvarig Reimersholme
Peder Wedin 

Lokalansvariga Gröndal

Erik Wahlberg och Bengt Larsson

Turverksamhet (långfärd)

Karin Åmossa

Tävlingsverksamhet

Ungdomsverksamhet

ungdom@oks.nu