Avgifter

Enskild medlem  1500 kr (Kalenderår. Samma avgift oavsett när under året man blir medlem.)
Stödmedlem   300 kr ej nyckel eller tillträde till lokalerna.
Ungdom  300 kr t.o.m 20 år. Fr.o.m året man fyller 21 kostar det 1500 kr.
   
Kanotplats  1500 kr (kalenderår)  Högplats Reimersholme 1100 kr (kalenderår)
Kanotplats ungdom 600 kr (kalenderår)