Försäkringar

Medlemmar i kanotföreningar anslutna till Svenska Kanotförbundet omfattas av den försäkring RF tecknat för alla medlemsförbund. Folksam har i samarbete med Svenska Kanotförbundet också tagit fram en särskild försäkring för kanoter och en försäkring för motionärer som deltar i någon av våra sanktionerade motionslopp. Läs mer nedan samt i de dokument som finns länkade på Svenska Kanotförbundets webb (http://www.kanot.com/Forbundet/Forforeningar/Forsakring/)
samt Folksams webb 

Det här ingår i
grundskyddet:

  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Patientförsäkring
  • Rättskyddsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionär

Medlem bör observera att föreningens försäkring endast täcker olycksfall (akutersättning, tandskador, skadade idrottskläder/glasögon, invaliditetsersättning, dödsfallsersättning) för viss typ av verksamhet såsom vid tävlingar, vid organiserad träning (i samband med samt resor/till från tävlingsverksamhet, av klubben ordnad träning såsom introduktionspaddlingen) samt ungdomar.

Föreningens försäkring omfattar vidare endast klubbens byggnader och egendom (kajaker och utrustning). Notera att klubben valt att inte teckna extraförsäkring för medlemmars privata kanoter (detta är viktigt tänka på om du hyr kanotplats). Tänk på att klubbens försäkring inte täcker skador orsakade av icke-medlem, ej heller vid olycksfall, varför icke-medlem kan behöva ersätta skador/få eventuella skador och olyckor täckta av den egna försäkringen.

Svenska Kanotförbundets idrottsförsäkring ger således grundskydd vid tävling/organiserad träning, men gäller inte vid annan verksamhet. Medlem bör se till att ordna önskvärda kompletterande försäkringar (via hemförsäkring, specialförsäkring etc.).