Privata kanotplatser och våra kanotplatsköer

Örnsbergs Kanotsällskap har plats för privata kanoter på Gröndal och Reimersholme.

Att få en kanotplats kräver medlemskap. Kostnaden för en plats är 1200 kr/kalenderår. Högplatser på Reimersholme kostar 800 kr/kalenderår. Som huvudregel gäller att en medlem kan få en kanotplats.

Vi har två separata köer som man kan ställa sig i som medlem. En kö till Gröndal och en kö till Reimersholme. Om man ställer sig i bägge köerna får man när man kommer fram till förstaplatsen i den ena kön en förfrågan om man vill ha platsen eller inte. Vill man inte ha den stryks man från den kön och fortsätter att köa i den andra kön. Ange om möjligt vad du har för kanot eller vad för slags kanot du vill ha en plats till. Vid bokning av plats måste man vara inloggad på sitt medlemskonto. Man kan antingen boka in sig direkt från sin kontosammanställning: Boka aktivitet eller under fliken Bokningsbara aktiviteter.

MVh

Zeljko och Magnus

Kontakt och frågor:

Du når oss på kanotplats@oks.nu

Regler för kanotplatser i Örnsbergs kanotsällskap

 

·      Reglerna gäller samtliga av klubben uthyrda kanotplatser till medlemmar.

·      Administrering av kanotplatser görs endast av styrelsen utsedd kanotplatsansvarig.

·      Uthyrning i andrahand eller utlåning av platsen är ej tillåten, platsen är personlig.

·      Kanotplats kö administreras av styrelsen utsedd person.

·      Fördelning av kanotplatser sker efter principen kötid och då gällande en kanot per medlem.

·       Kanotplatser som är svåra att hyra ut och köande har sagt nej till platsen då de ligger högt eller har ett sådan besvärligt läge kan även de hyras till medlem som önskar en andra kanotplats.

·      Betalning av plats gäller kalenderår. 

·      Endast en kanot får läggas på platsen.

·      Platsen får inte användas till att lägga annat material än kanot.

·      Kanoter som ligger på platsen ska vara rena och avtorkade efter användning.

·      Klubben återbetalar inte erlagd avgift vid uteblivet behov av platsen.

·      Medlem som hyr plats åtar sig att märka platsen med namn och adress.

·      Klubben tar inte ansvar vid stöld eller skadegörelse av kanot, medlem får själv försäkra kanot.

·      Vid utebliven betalning får klubben flytta kanoten till annan plats. Eventuell hyra betalas av medlem.

·      Uppsägning av kanotplats ska meddelas till kanotplatsansvarig eller till styrelsen och ska ske senast efter att betalningsavi för nästkommande år erhållits.

·      Om uppsägning ej skett eller kanot ligger kvar efter sista betalningsdatum på avin för nästa års avgift så blir medlem betalningsskyldig även för nästkommande år. Undantag kan beviljas av styrelsen vid sjukdom eller om medlem har andra goda skäl. Medlem ska då snarast möjligt meddela styrelsen eller kanotplats ansvarigt för detta.