Allmänna Villkor

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en aktivtet eller intresseanmälan om medlemskap hos ÖKS skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post till dig.
Avgiftsbelaga aktiviteter aviseras och faktureras normalt samtidigt.
Dessa dokument finns även alltid tillgängliga för utskrift under rubriken "Mitt konto"/Sammanfattning/.

Bokningar är bindande.
men man kan under föreskriven tid själv avboka sig via "mitt konto"
7 dagar: 

Om avgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Om betalning ej sker efter påminnelse kan ert deltagande i kursen att stoppas.

Återbetalning av kursavgiften görs endast vid sjukdom/olycka som är av sådant slag att kursen inte kan fullföljas och styrks med läkarintyg. Kursavgiften återbetalas för den tid som läkarintyget avser.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är för lågt. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
Som en del av idrottssverige skall vi upprätthålla och vidarerapportera aktuellt medlemsregister i enlighet med föreskrifter från RF och specialförbund. Föreskrifterna innebär att vi måste hålla medlemsregister med namn, adress, telefonnummer, personnummer, samt vilken verksamhet du deltar i hos oss.
För att underlätta administrationen IT-behandlar vi dessa uppgifter. 
Uppgifterna använder vi också för att sända information till dig. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss.

Personuppgiftslagen