Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag

Styrelsen brukar från tid till annan få fråga från medlemmar om vi kan hjälpa till att ordna så att medlemsavgiften, eller i vart fall en dela av den, kan utgöra underlag för friskvårdsbidrag (”skattefri motion och annan friskvård”). Villkoret är att man kan skilja träningsdelen/nyttjandedelen av kanoter och gym från övriga kostnader som ingår i medlemsavgiften. Kvittot skulle i så fall behöva ändras så att en summa/schablonsumma anges separat för denna del av avgiften.

Styrelsen har beaktat frågan och undersökt möjligheterna av ett sådant förfarande och kommit fram till att det är i det närmaste omöjligt att separera        träningsdelen/nyttjandedelen av kanoter och gym från övriga   kostnader, och även om så skulle kunna ske, skulle denna vara en ytterst obetydlig del av medlemsavgiften.