Essingeöarna runt

 

Startlinje: Kajkanten på Reimersholme till det blå cementtornet på Gröndalssidan.

Paddla till Gröndalsbron (Essingeleden).

Paddla i en åtta runt Stora och Lilla Essingen (medsols runt Stora Essingen och motsols runt Lilla Essingen).

Runda båda bropelarna på Gröndalsbron.

Paddla tillbaks till Reimers.

Mål vid Kanotklubbsbryggan söderifrån.

Sträcka: 9,0km.