Kärsön runt

 

Startlinje: Kajkanten på Reimersholme till det blå cementtornet på Gröndalssidan.

Paddla till Kärsön

Paddla så nära Bergviks brygga att du eller någon i din våghängarklunga kan nudda bryggan med paddeln.

Runda Kärsön motsols så att du har Kärsön på din vänstra sida. På tillbakavägen

Runda det gröna sjömärket vid Grönvik på tillbakavägen.

Paddla så nära Bergviks brygga att du eller någon i din våghängarklunga kan nudda bryggan med paddeln oickså på tillbakavägen.

Mål vid Kanotklubbsbryggan söderifrån

De som tycker banan är för lång paddlar istället Kärsön tur och retur. Då rundar man det gröna sjömärket när man kommer fram till Kärsön och kör samma väg tillbaka. De som kör den kortare banan placeras efter de som kör den långa banan i resultatlista och poängräkning.

Sträcka: 18,6km.(11.1km för Kärsön tor)