Lindholmen och Rotholmen runt

Startlinje: Kajkanten på Reimersholme till det blå cementtornet på Gröndalssidan.

Paddla utmed Gröndalssidan till Ekenbergsudden.

Paddla motsols runt Lindholmen och Rotholmen (så att du har öarna på din vänstra sida).

Paddla utanför det röda sjömärket utanför Rotholmen (På så sätt undviker vi att köra sönder rodren på grundet).

Paddla tillbaka utmed Gröndalssidan.

Mål vid Kanotklubbsbryggan söderifrån.

Sträcka: 6,5km.