Städdag Gröndal 10-12:15

  • söndag 15 oktober 2023
  • 08:00

Städdag Gröndal

Städdag Gröndal

Vi rengör lokalerna och området. Ser över kajakerna.
Rengöra omklädningsrum och dusch
Plocka skräp ute
Ta bort sly
Sopa bryggorna och laga eventuella skador.
Bockarna ute ska lagas och lägga på ny vaddering.
Kajakerna ska kontrolleras(skador)
Smörja luckorna
Snören som håller luckor ska lagas
Roderlinor ska kontrolleras
Fotstöd ska skruvas åt.
Snören till skädda ska sättas nya, den man drar i under när skäddan fastnat. försök aldrig lossa en skädda med reglaget vid sittbrunnen, vajern blir krokig. !!!
bättra på märkning på kajakerna
Märka kapell och kajakerna med färgade buntband och bränna ändan så den inte blir vass eller lossnar.
Byta däckslinor som är slitna
Kontrollera alla roder att de fungerar som de ska.