Nyheter

Markarbete vid Reimersholme.

  • 6 jul 2020

image: Markarbete vid Reimersholme.

Markarbeten för renovering/miljösanering av parkområdet utanför Reimers. Arbetet kommer enligt staden/entreprenören pågå till och med v44.