​​​​​​​Kallelse till årsmöte för Örnsbergs Kanotsällskap 2023

  • 8 dec 2022

image: ​​​​​​​Kallelse till årsmöte för Örnsbergs Kanotsällskap 2023

Styrelsen hälsar dig välkommen till årsmötet 2023

Tid: Onsdag den 22 februari 2023 kl. 18.30

Plats: Åttingen, Reimersholmsgatan 45

Dokument till årsmötet

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, revisorernas berättelse, budget och valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga i våra klubblokaler, på hemsidan www.oks.nu under fliken “För medlemmar” i inloggat läge och utskickat via mejl senast en vecka före årsmötet, dvs. senast 15 februari 2023.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari 2023. Skicka in dem till styrelsen@oks.nu 

Väl mött onsdag den 22 februari!

ÖKS:s styrelse