Arbetet med nytt klubbhus i Mörtviken går framåt

  • 22 sep 2023
  • Klubbhus, Mörtviken

image: Arbetet med nytt klubbhus i Mörtviken går framåt

Efter många år har ÖKS nu fått ett positivt förhandsbesked från Stadsbyggnadsnämnden för att uppföra ett tvåvåningshus på en tomt i Mörtviken. Det betyder att vi kan ta steget över till byggprojektering. Tomten vi har till förfogande ligger där Ekenbergs Båtsällskap idag har sin lilla klubbstuga, se bild. Den kommer att flyttas en liten bit för att bereda plats för vårt framtida hus. Nu pågår stadens planering för vatten och avlopp, som ska dras både till båtklubben och till oss. Det är rimligt att tro att arbetet kan ske till våren, då båtarna åter ligger i vattnet och båtuppläggningsplatsen är tom.


Vi kommer nu ta in anbud från arkitekter för en bygglovsansökan. Det betyder i praktiken en ny husritning och alla de uppgifter, som krävs för ett godkänt bygglov. Även om vi i klubben har flera arkitekter ser vi att det är bättre att ta in en utomstående arkitekt för att undvika eventuella risker för favorisering eller jäv.
Vad tror vi då om tidsplanen? Det är alltid vanskligt att sia om den, men givet att vi kan lösa finansieringen så planerar vi för att vi kan flytta till Mörtviken någon gång under 2025. Däremot kan bygget ske i etapper, vilket innebär att allt inte är klart till flytten. Men om vi har lärt oss något under alla dessa år så är det att planer är planer och saker kan ändras.

Hälsningar från arbetsgruppen som består av Peter Linderoth, Bengt Larsson, Mats Bigner och Alexander Marek.