Klubbtur till Håkanskär

  • 2 maj 2018

Vi ordnar en klubbtur till Kristi Himmelfärd, 10-12 maj, med relativt kort varsel. Turen går  primärt till Håkanskär i Stockholms norra skärgård.

Följ med på en klubbtur 10-12 maj i Stockholms norra skärgård. Planen är att paddla till Håkanskär och Vattungarna till att börja med och det blir alltså två tältnätter.
Det här är en tur på nivå 4 enligt Friluftsfrämjandets gradering. Man måste kunna paddla upp till 25 km per dag med en marschfart på upp till 5 km/h och sitta tre timmar i sträck i en kajak vilket motsvarar nivå 3, men pga av det kalla vattnet graderas turen som nivå 4 och vi kommer att förvissa oss om att deltagarna är på rätt nivå och, om nödvändigt, neka deltagande. Notera att vi kommer att röra oss i ytterskärgård om vädret tillåter och vi kommer att korsa en farled och mindre fjärdar. Torrdräkt rekommenderas.


Antal deltagare är begränsat till sex plus två ledare. Kanoterna tar vi ut på biltak eller på släp, men var och en får ansvara för att ta sig till Räfsnäs om det inte finns plats i privatbilar. Det går lätt med SL-buss (7:40 från Östra Station och framme i Räfsnäs 9:35).