Uppdaterade nyckeltaggar

  • 4 sep 2022

Hej, för information så har vi uppdaterat alla nyckelkort/taggar på ett mer omfattande sätt, kontrollera era nycklar/tagg och om den ej fungerar behöver ni byta ut taggen/blippen till en ny. Frågor hänvisas till nyckelkort@oks.nu

Vi har ej möjlighet att aktivera din tagg utan du behöver byta den om den inte fungerar. Ta med ej fungerande då vi kan återanvända den. Logga gärna in på ert konto och kontrollera att det ej beror på ej betalt avgift.

Under sommaren och hösten har det funnits ett flertal tillfällen att hämta ut blippar, som har annonserats här.

Resterande tillfällen 2022: 

  • 9 oktober 09-12 i Gröndal
  • 17 oktober kl 19.00 på Reimersholme - meddela nyckelkort@oks.nu senast söndag kväll att du kommer

Nästa tillfälle är vid föreningens årsmöte 2023.

Bild på tagg: