Nya introturer utlagda

  • 21 maj 2018

Till alla nya medlemmar i ÖKS 2018 som inte har gått introkurser ännu

Nu finns det nya pass upplagda, både intro 1 samt pass 2 på vattnet.
Från klubbens sida har vi ambitionen att ni ska genomgå hela utbildningen snarast och målet är att alla nya ska vara färdigexaminerade i god tid före midsommar. 

Såå  - in och anmäl er!